Twój biznes JEST DLA NAS WAŻNY. Zaufaj PROFESJONALISTOM

T

r

i

p

Gt

Kongresy

i Konferencje

Kongresy

i Konferencje

Kraków
Wrocław
Poznań
Warszawa
Katowice
Sopot
itp.

Aktualności

18th Congress of European Mycologists

Ilość uczestników:

284

Od dnia:
16 września 2019
do dnia:
21 września 2019

Miejsce wydarzenia:

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa Białowieski Park Narodowy Park Pałacowy 11, 17-230 Białowieża

Opis wydarzenia:

18 CEM odbył się w dniach 16–21 września 2019 r. w Warszawie i Białowieży w Polsce.
Kongres obejmował szybkie prezentacje, rozmowy, plakaty na temat różnorodności biologicznej grzybów, genomiki, metabolomiki, ewolucji, fitopatologii i ochrony grzybów.

Omówione zostały różne strategie bioremediacji i kontroli biologicznej. Szczególny nacisk został położony na zastosowanie podstawowych nauk i technik molekularnych z różnych dziedzin mikologii w celu rozwiązania problemów biomedycznych.

Archiwum

Archiwum wydarzeń